Trainingen en contributie

Trainingen
11 Jaar en ouder 1 x per week: Maandag
van 19:00-20:30:
 ————————————————  ————————————————
Jeugd vanaf 7 jaar tot en met 10 jaar  1 x per week: Maandag van 19:00-20:00

In principe zijn er geen trainingen in de basisschoolvakanties. Voor het komende seizoen zijn er geen trainingen op maandag:

maandag 24-10-2022
maandag 05-12-2022
maandag 26-12-2022
maandag 02-01-2023
maandag 20-02-2023
maandag 10-04-2023
maandag 24-04-2023
maandag 01-05-2023
maandag 29-05-2023

De contributie bedraagt:

Contributie 2023
7 – 14 jaar: € 134,00
15 – en ouder: € 201,00

NB: Ons verenigingsjaar loopt van 1/1 tot en met 31/12. Contributie wordt altijd betaald voor een volledig jaar, tenzij je lid wordt in de periode van 1 juli tot en met 31 december. Dan kan worden volstaan met halve jaarcontributie. Als inschrijfdatum geldt dan de datum van je eerste proefles. We hanteren GEEN inschrijfkosten / administratiekosten.

Heb je interesse om lid te worden van onze vereniging?

Kom dan eens kijken tijdens een van onze trainingen. Of, beter nog, train 4 weken gratis met ons mee. Dan kun je tenminste echt kijken en ervaren of karate een geschikte sport voor jou is! Onze proeftrainingen (voor alle leeftijden vanaf 7 jaar!) zijn alleen van 19.00 – 20.00 uur. Meld je even aan bij bestuurSKDO@gmail.com, zodat we weten dat je mee wilt komen trainen. Na de 4 weken – proefperiode hoef je pas te beslissen.

Wil je lid worden? Op deze site staat onder downloads een inschrijfformulier. Dat vul je in en mail je naar bestuurSKDO@gmail.com.

Leuk om te weten: wij zijn een van de weinige clubs die geen onderscheid maakt in leeftijden. Seniorleden trainen 1 x per week  tegelijk met de jongere jeugdleden! Dé manier om bijvoorbeeld samen met je vader / moeder / kind te trainen!!

Shotokan Karate Dojo Os is lid van de KBN. Leden van SKDO zijn verplicht het lidmaatschap van de KBN aan te vragen. Na toelating tot de KBN is men verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de KBN. Zolang men lid is van SKDO dient men lid te blijven van de KBN te behouden. Lid worden en blijven is de verantwoording van een lid zelf.